Bu haber :28/07/2020 19:58 Tarihinde Eklendi 35 Kez Okundu

KARDEMİR'den "Genel Kurul" Açıklaması

Basın Mensuplarına ve Kamuoyuna

Şirketimizin 27.07.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında yasal nisabın sağlanamaması sebebi ile ertelenmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bilindiği üzere 30.03.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen şirketimizin olağan mali genel kurul toplantısı ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan pandemi süreci nedeni ile yapılamayarak ertelenmek zorunda kalınmıştır. Bu erteleme nedeni ile şirketimizin 2020 hesap yılı için Bağımsız Denetim Şirketi de belirlenememiştir. Şirketimizin ilk 6 ay finansal sonuçlarının bağımsız denetimden geçerek 19.08.2020 tarihine kadar kamuoyuna açıklanma zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuzca da bu zorunluluk gözetilerek olağan genel kurul toplantımızın 27.07.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve aynı zamanda şirketimiz hissedarı Çağ Çelik A.Ş.’nin hakim hissedarları ile kanuni yöneticileri olan Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç toplantı tarihinden bir gün önce şirketimiz yatırımcı ilişkileri birimini arayarak toplantıya katılacaklarını bildirmişlerdir. Bu bildirim kapsamında genel kurul saatinde büyük miktarda yerli ve yabancı hissedarımız gerek fiziki ve gerekse çevrimiçi olarak toplantıya katılmışlardır. Ancak Çağ Çelik A.Ş.’nin yetkilileri olan Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in toplantıya katılmaması ve katılımı engellemesi nedenleriyle yasal çoğunluk oluşmadığından toplantı yapılamamıştır. Ancak bu durumdan belki daha da üzücü olan Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç’in toplantı salonuna gönderdiği müdürü ve avukatları vasıtası ile toplantı nisabının oluşmadığından emin olma çabalarıdır. Bu çaba katılımcı hissedarlarımızın huzurunda Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in katılmama sureti ile kasıtlı olarak Kardemir A.Ş. olağan genel kurul toplantısının yapılmasını engellediklerini ortaya koymuştur. Esasen Şirketimizin bağımsız denetim şirketi belirleme zorunluluğuna rağmen Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in katılmama sureti ile toplantı yapılmasını engellemesi toplantı gündeminde yer alan usulsüz takas işlemleri nedeni ile yapılacak bilgilendirmedir. Bu durum; her iki yönetim kurulu üyemizin bundan önce defalarca örneği görülen kendi menfaatlerini Kardemir A.Ş. menfaatlerinden önde tutma anlayışlarının bir sonucudur. Yapılan usulsüz takas işlemleri nedeni ile bağlı ortaklıklarımız KARÇEL A.Ş. ve KARDÖKMAK A.Ş. genel kurullarında ibra olmayan Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç, Kardemir A.Ş. genel kurulunda da ibra olamayabilecekleri endişesi ile kasıtlı olarak Kardemir A.Ş. genel kurulunun da yasal nisabın sağlanmasını engellemişlerdir. 25.07.2017 tarihinde Kamil Güleç tarafından yapılan takas işlemleri ile Çağ Çelik A.Ş. tarafından edinilen Kardemir B grubu paylar ile Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç’in Kardemir A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin genel kurul kararının iptali davasının sonunda verilen, Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nin 2018/10 E. 2019/260 K. Sayılı kararının gerekçesinde pay takas işlemlerinin usulsüz olduğu tespit edilmiştir. Şirketimiz İç Denetim Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliğince de takas işlemlerinin usulsüz olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemler nedeni ile Şirketimizce suç duyurusu da dahil olmak üzere tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunca bilinmesi gereken bir husus ise Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in usulsüz takas işlemleri nedeniyle oluşan vergi yükü kapsamında yasal ve ekonomik şartlar oluşmamasına rağmen bağlı şirketlerce takasla elde edilen Kardemir A ve D grubu hisse senetlerinin satılması yönündeki ısrarlarıdır. Bu ısrar da Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in kendi menfaatlerini Kardemir A.Ş. menfaatlerinin üstünde tutma anlayışlarının bir örneğidir. Usulsüz takas işlemleri ile oluşan sorumluluklarından kurtulmak saikı ile Şirketimizce oluşturulan komisyonun istisna şartları ve ekonomik koşullar kapsamında hisselerin satılmaması gerektiği yönündeki raporuna rağmen Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç tarafından hisselerin 31.12.2019 tarihine kadar satılması yönünde yönetim kuruluna önerge verilmiştir. O tarihte başta bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Ömer Faruk Öz, Sn. Bülent Gedikli ve Sn. Mehmet Erdoğan ile yönetim kurulu başkanımız Sn. Mustafa Yolbulan, yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Murat Yolbulan, Sn. Burak Yolbulan, Sn. Talat Yılmaz ve Sn. Atilla Tamer Alptekin’in oyları ile reddedilmiş ve hisseler satılmamıştır. 31.12.2019 tarihinden bu yana Kardemir A ve D grubu hisselerin ulaştığı değer göz önüne alındığında Yönetim Kurulumuzun basiretli kararı ile Şirketimiz büyük miktarda ticari kayba uğramaktan kurtulmuştur. Kamil Güleç ve H. Çağrı Güleç’in bu güne değin gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında yönetim kurulu üyesi sorumluluğundan uzak bir tavır içerisinde Şirket iş ve işlemlerinin sürüncemede bırakılmasına yönelik, sorumsuz ve nezaketten uzak davranışları, talepleri ve usulsüz şerhleri de kamuoyunca bilinmesi gereken bir başka husustur. Bu kişilerin kendi menfaatlerini Kardemir A.Ş. menfaatlerinden üstün tutma davranışları defalarca Yönetim Kurulu toplantılarında da tezahür etmiş ancak başta bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer yönetim kurulu üyelerimizin basireti ile Şirketimiz işleri sorunsuz olarak yürütülmüştür. 27.07.2020 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulunun yapılabilmesi için fedakarca görev yapan Şirketimiz çalışanlarına, Genel Kurulumuz için toplantı salonuna teşrif eden tüm hissedarlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Kardemir A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olarak başta 83 yıllık mazisi olan Şirketimize, Genel Kurulun yapılması için fedakârca çalışan şirketimiz görevlilerinin emeğine, toplantıya teşrif eden tüm hissedarlarımıza yapılan bu saygısızlığı, Şirkete ihanete eşdeğer olan bu tutum ve zihniyeti kınıyor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.